Distanse

Her kommer det litt info om distanseflying med paraglider (xc)

Begreper:
Skybas = der en Cumulus sky starter, altså underkanten av kondenseringa.
Skygate = Flere Cumulus-skyer som ligger på rekke, her trenger du som oftest ikke skru, bare ligge under skjørtekanten å duppe!
Skru = Flere 360 svinger etter hverandre for å holde seg inne i termikkbobbla.
Bobble = Termikk
Termikk = Stigende varmluft
Cumulus-sky = Sky dannet av stigende varm luft som kondenserer.
Kondensering = Skydannelse
Konvergens = To vindrettninger møtes og danner ett belte som løfter, begge vindene deflekteres oppover av hverandre!
Distanseflyving (XC) = Bruke termikk/hang til å komme seg langt bortover, og kanskje tilbake?
Hang = Vind treffer en forhøyning av terrenget og deflekteres oppover, dette danner ett løftbelte i forkant.

Flykart - http://skyvector.com/?ll=48.689877778%2C9.221963889&chart=301&zoom=3